skip to Main Content
cụm máy nén dàn ngưng Maneurop

Cụm máy nén dàn ngưng MANEUROP

Cụm máy nén dàn ngưng Maneurop được nghiên cứu và phát triển bỡi hãng Maneurop - Pháp Đặc điểm kỹ thuật Sử dụng máy nén lạnh Piston kín Maneurop nhập khẩu PhápModel MT/MTZ/ NTZCông suất điện : 2 - 30…

Đọc thêm

Cụm máy nén dàn ngưng BITZER

Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer được nghiên cứu và phát triển bỡi hãng Bitzer - Đức Đặc điểm kỹ thuật Sử dụng máy nén lạnh semin hermatic Bitzer - Đức Công suất điện: 1.5 - 60 HpMôi chất lạnh:…

Đọc thêm

Cụm Máy Nén Dàn Ngưng TECUMSEH

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh được nghiên cứu và phát triển bỡi hãng Tecumseh - Euro Sử dụng máy nén lạnh Piston kín Tecumseh nhập khẩu PhápModel TFH / TAGCông suất điện : 0.5 - 12.5 HpMôi chất lạnh…

Đọc thêm
Back To Top