skip to Main Content
vỏ kho lạnh EPS

Vỏ kho lạnh EPS

Vỏ kho lạnh EPS hay tấm Panel EPS, là vật liệu cách âm, cách nhiệt, chống nóng, phù hợp với tất cả những công trình kho đông, kho mát, Phòng điều hành chuyên gia, Phòng quản lý công trường, nhà…

Đọc thêm

Vỏ kho lạnh

Kho lạnh nhìn chung gồm có các thành phần: vỏ kho lạnh, cửa kho, cụm máy nén, dàn lạnh và hệ thống điều khiển. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo vỏ kho lạnh. >>>>>…

Đọc thêm
Back To Top